Kurz Kariérový poradca - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kurz Kariérový poradca

Rekvalifikačný kurz Karierový poradca

Kurz je určený pre osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať ako kariéroví poradcovia v rôznych oblastiach pôsobenia, alebo osoby pracujúce v profesiách a na pozíciách, kde je možné využívať vedomosti a zručnosti z oblasti kariérového poradenstva.

Číslo akreditácie

1291/2016/155/1

Kurz je modulový a preto vieme realizovať aj samostatne jednotlivé moduly ako samostatné kurzy.

  • Základy kariérového poradenstva
  • Metódy a formy kariérového poradenstva
  • Špecifiká vzťahu kariérového poradcu a klienta

Podmienky zaradenia do kurzu

  • Vysokoškolské II. stupňa

Dĺžka kurzu Karierový poradca

Dĺžka kurzu je v závislosti od zvolených modulov dokopy 128 hodín výučby. 

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Záverečná skúška

Záverečná skúška pozostáva  z vypracovania písomného testu a z ústnej skúšky.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály.

Čo získam absolvovaním kurzu Karierový poradca

  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
  • Komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon kariérneho poradcu alebo vychovávateľa v škole

Prečo si vybrať kurz Karierový poradca?

  • Zákonom schválený rozsah 
  • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v oblasti
  • Teraz možnosť absolvovať kurz ONLINE

Máte záujem o kurz Karierový poradca?