Logo NovaTraining

Aktualizačná a odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23

Aktualizačná a odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23

Podľa § 16, ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie Elektrotechnik musia aktualizačnú odbornú prípravu absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia.

Osoby, ktoré už absolvovali aktualizovanú odbornú prípravu, musia aktualizačnú odbornú prípravu absolvovať vždy do piatich rokov od dátumu poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.

Pre koho je kurz určený?

  • §21 - Elektrotechnik
  • §22 - Samostatný elektrotechnik
  • §23 - Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

Akreditácia: VVZ-0138/19-05.1 

Podmienky pre absolvovanie AOP:

  • platné osvedčenie Elektrotechnik
  • predchádzajúce absolvované AOP ak je osvedčenie staršie ako 5 rokov
  • zdravotná spôsobilosť

Priebeh kurzu:

  • Kurz prebieha ONLINE 1 deň.
  • Po ukončení AOP získate doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy resp. Vám opečiatkujeme vaše súčasné osvedčenie.

Program aktualizačnej odbornej prípravy:

  • nové právne predpisy a zmeny na zaistenie BOZP na elektrických zariadeniach
  • zmeny technických noriem a ich uplatňovanie v praxi v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, vyhl. č. 356/2007 Z. z. a vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Kto vás kurzom prevedie

Marek Filčák

Odborný garant, revízny technik s 18-ročnou praxou, zabezpečuje výučbu s odborným výkladom.

Dušan Timko

Lektor so solídnym technickým backgroundom a významnými aplikačnými zručnosťami, zabezpečuje kvalitnú prípravu pre začínajúcich v oblasti elektrotechniky.

Vlastnosti kurzu

Kategória
Elektro
Typ kurzu
Online
Dĺžka kurzu
8 hodín
Cena
51 € s DPH
Najbližší termín
25.08.2024