Logo NovaTraining

Elektrotechnické minimum

Elektrotechnické minimum

Chcete sa stať elektrikárom, aj keď nemáte elektrotechnické vzdelanie? Kurz elektrotechnické minimum je pre vás to pravé!

Kurz je akreditovaný a zameraný na získanie základných elektrotechnických vedomostí a zručností v oblasti elektrotechniky. Po úspešnom ukončení kurzu môžete plynulo absolvovať skúšku na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti elektrotechnika podľa § 21  vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Ponúkame kvalitnú ONLINE teoretickú výučbu naživo s lektorom spojenú s odbornou praxou v našich špecializovaných učebniach.

Kurz pokrýva širokú škálu tém, vrátane základov elektrotechniky, bezpečnosti pri práci s elektrickým prúdom a základných elektroinštalačných prác.

Prečítajte si viac o kurze a prihláste sa ešte dnes!

Akreditácia: 1291/2019/90/1

Podmienky zaradenia do kurzu

  • minimálne stredoškolské vzdelanie (výučný list s technickým zameraním)
  • úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie)
  • úplné všeobecné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie)

Priebeh kurzu Elektrotechnické minimum

Kurz trvá 400 hodín, čo zodpovedá 8 týždňom. Je kombinovaný, čo znamená, že zahŕňa:

  • Teoretickú časť: Túto časť môžete absolvovať v pohodlí domova, online, prostredníctvom teoretickej výučby naživo. Navyše, všetky prednášky sú zaznamenané, takže si ich môžete prezrieť kedykoľvek podľa vašej potreby.
  • Praktickú časť: Táto časť kurzu sa uskutočňuje v našej špecializovanej učebni, kde budete mať príležitosť uplatniť svoje teoretické znalosti v praxi.

Výhody absolvovania Kurzu Elektrotechnické Minimum:

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate:

  • Osvedčenie o získaní elektrotechnického vzdelania, ktoré vás oprávňuje získať spôsobilosť v oblasti elektrotechniky.
  • Možnosť absolvovať hneď po kurze skúšku z elektrotechnickej spôsobilosti podľa §21 elektrotechnik, čo vám otvára širšie kariérne možnosti.

Kto vás kurzom prevedie

Dušan Timko

So solídnym technickým backgroundom a významnými aplikačnými zručnosťami, zabezpečuje kvalitnú prípravu pre začínajúcich v oblasti elektrotechniky.

Anton Matis

S odborným know-how a praktickými skúsenosťami, poskytuje efektívnu prípravu pre začínajúcich v oblasti elektrotechniky.

Jozef Ihnacík

Skúsený expert a pedagóg v oblasti bezpečnosti práce, elektrotechniky - slaboprúdu a praktických zručností.

Vlastnosti kurzu

Kategória
Elektro
Typ kurzu
Kombinovaný
Dĺžka kurzu
2 mesiace
Cena
960,00 € s DPH
Zľava
786,00 € s DPH
(pre samoplatcov)
Termíny kurzu
  1. 27.05.2024
  2. 02.07.2024