Logo NovaTraining

Kurzy zadarmo

Pre koho

Kto má nárok na príspevok

Je sputený nový národný projekt "Zručnosti pre trh práce" prináša možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Je to prvý projekt svojho druhu, ktorý je určený pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných.

Možnosť získať bezplatné vzdelávanie ponúka aj zamestnaným záujemcom o zamestnanie, a to s cieľom ochrániť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce. 

Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby. (SZČO) a študentov.

Projekt sa po novom riadí nedostatkovými pracovnými pozíciami na trhu práce. - zoznam nájdete tu.

PodmienKy

Podmienky kurzu

Podmienky pre nezamestnaných:

 • Musíte byť evidovaný na úrade práce
 • Na vašom veku nezáleží
 • Na vybavenie stačia len 2 návštevy úradu
 • Ak sa počas kurzu zamestnáte alebo začnete podnikať, kurz sa ukončí (bez postihov).
 • Máte nárok na cestovné a stravné (ak splníte podmienky)
 • Úrad práce rozhoduje o každom schválení individuálne s ohľadom na rôzne faktory.

Podmienky pre zamestnaných:

 • Kto je Záujemca o zamestnanie
  • Záujemcom o zamestnanie sa môže stať občan, ktorý je zamestnaný. (tentokrát iba zamestnaný-TPP)
   + na materskej, rodičovskej dovolenke. 
 • Ako sa stanem Záujemcom o zamestnanie
  • Stačí sa registrovať na úrade práce ako Záujemca o zamestnanie (pozn. evidovaný môžete byť aj počas trvania zamestnania). Evidencia je rýchla, dobrovoľná a hocikedy môžete požiadať o Vaše vyradenie. Stačí navštíviť ktorýkoľvek úrad práce, kde vyplníte písomnú žiadosť a záujemcom o zamestnanie sa stanete odo dňa podania tejto žiadosti.
 • Aké sú podmienky pre získanie príspevku
  • Príspevok od úradu práce je určený pre tých Záujemcov o zamestnanie, ktorí sú ohrození zánikom, prípadne stratou zamestnania, resp. pre tých, ktorí nie sú schopní svojimi doterajšími zručnosťami reagovať na neustále silnejúci tlak na flexibilitu a adaptabilitu subjektov trhu práce a rozhodnú sa hľadať si iné zamestnanie. 
Ako na to

Ako sa príhlásiť na kurz

Vyberte si z našej ponuky kurzov a kliknite na tlačidlo "Prihlásiť na kurz". Vyplňte vo formulári svoje kontaktné údaje a odošlite nezáväznú prihlášku.

 1. Obratom vás budeme kontaktovať a vysvetlíme si podrobnosti.
 2. Pošleme vám e-mailom resp. poštou dokumenty, ktoré si vyplníte a odnesiete na schválenie na váš úrad práce.
 3. Následne Úrad práce rozhodne o schválení vašej žiadosti do začiatku kurzu.
  V prípade neschválenia sa prihláška jednoducho zruší alebo môžete absolvovať kurz ako samoplatca.
Schválenie

Schválenie žiadosti

Schvaľovací proces žiadosti o rekvalifikačný kurz na úrade práce zvyčajne trvá až 30 dní, preto vám odporúčame rezervovať si miesto v kurze v predstihu resp. čo najskôr aby ste to stihli. 

Žiadosť musí byť podaná najneskôr 30 dní pred začiatkom kurzu na úrade práce v prípade že ste nezamestnaný/zamestnaný.

Stránka UPSVaR kde nájdete dodatočné informácie pre nezamestnaných - Uchádzačov o zamestnanie.
Stránka UPSVaR kde nájdete dodatočné informácie pre zamestnaných - Záujemcov o zamestnanie.