Logo NovaTraining

Kurzy zadarmo

Pre koho

Kto má nárok na príspevok

Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce otvára dvere k bezplatnému vzdelávaniu a rekvalifikácii pre širokú skupinu ľudí. Projekt je určený pre:

 • Nezamestnaných: Hľadáte prácu a chcete si zvýšiť šance na trhu práce? Zručnosti pre trh práce vám pomôžu získať nové zručnosti a kvalifikáciu, vďaka ktorým sa stanete atraktívnejšími pre zamestnávateľov.
 • Zamestnaných: Chcete ochrániť svoje postavenie na trhu práce a zvýšiť svoj kariérny rast? Zručnosti pre trh práce vám pomôžu rozšíriť si vedomosti a zručnosti, čím sa stanete cennejším pre vášho zamestnávateľa.

Výnimky:

Projekt nie je určený pre:

 • Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
 • Študentov

Zameranie na nedostatkové profesie:

Projekt sa zameriava na kurzy v oblastiach s nedostatkom pracovných síl. Zoznam dostupných kurzov nájdete na našej webovej stránke.

Neváhajte a využite túto jedinečnú príležitosť!

Získajte nové zručnosti, posilnite svoje postavenie na trhu práce a zvýšte svoje šance na úspech v kariére!

Prihláste sa na kurz už dnes!

PodmienKy

Podmienky získania príspevku na kurz

Podmienky pre nezamestnaných:

 • Musíte byť evidovaný na úrade práce
 • Na vašom veku nezáleží
 • Na vybavenie stačia len 2 návštevy úradu
 • Ak sa počas kurzu zamestnáte alebo začnete podnikať, kurz sa ukončí (bez postihov).
 • Máte nárok na cestovné a stravné (ak splníte podmienky)
 • Úrad práce rozhoduje o každom schválení individuálne s ohľadom na rôzne faktory.

Podmienky pre zamestnaných:

 • Kto je Záujemca o zamestnanie
  • Záujemcom o zamestnanie sa môže stať občan, ktorý je zamestnaný. (tentokrát iba zamestnaný-TPP)
   + na materskej, rodičovskej dovolenke. 
 • Ako sa stanem Záujemcom o zamestnanie
  • Stačí sa registrovať na úrade práce ako Záujemca o zamestnanie (pozn. evidovaný môžete byť aj počas trvania zamestnania). Evidencia je rýchla, dobrovoľná a hocikedy môžete požiadať o Vaše vyradenie. Stačí navštíviť ktorýkoľvek úrad práce, kde vyplníte písomnú žiadosť a záujemcom o zamestnanie sa stanete odo dňa podania tejto žiadosti.
 • Aké sú podmienky pre získanie príspevku
  • Príspevok od úradu práce je určený pre tých Záujemcov o zamestnanie, ktorí sú ohrození zánikom, prípadne stratou zamestnania, resp. pre tých, ktorí nie sú schopní svojimi doterajšími zručnosťami reagovať na neustále silnejúci tlak na flexibilitu a adaptabilitu subjektov trhu práce a rozhodnú sa hľadať si iné zamestnanie. 
Ako na to

Ako sa prihlásiť na kurz

Jednoduché prihlásenie v 3 krokoch:

 1. Vyberte si kurz: Prejdite si našu ponuku kurzov a vyberte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje.
 2. Prihláste sa online: Kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa na kurz" vedľa vybraného kurzu. Vyplňte krátky formulár s vašimi kontaktnými údajmi a odošlite nezáväznú prihlášku.
 3. Potvrdenie a ďalšie kroky: Obratom vás budeme kontaktovať a zodpovieme všetky vaše otázky. Zašleme vám poštou potrebné dokumenty, ktoré si vyplníte a odnesiete na schválenie na váš úrad práce.
 4. Schválenie: Úrad práce posúdi vašu žiadosť a do začiatku kurzu vám oznámi svoje rozhodnutie.
 5. Začiatok kurzu: V prípade schválenia vám úrad práce vystaví príspevok na kurz a môžete ho začať absolvovať.

Možnosti v prípade neschválenia:

 • Ak vaša žiadosť nebude schválená, prihláška sa automaticky zruší.
 • V prípade záujmu môžete kurz absolvovať aj ako samoplatca.

Neváhajte a prihláste sa už dnes!

Schválenie

Schválenie žiadosti

Schvaľovací proces žiadosti o rekvalifikačný kurz na úrade práce zvyčajne trvá až 30 dní, preto vám odporúčame rezervovať si miesto v kurze v predstihu resp. čo najskôr aby ste to stihli. 

Žiadosť musí byť podaná najneskôr 30 dní pred začiatkom kurzu na úrade práce v prípade že ste nezamestnaný/zamestnaný.

Stránka UPSVaR kde nájdete dodatočné informácie pre nezamestnaných - Uchádzačov o zamestnanie.
Stránka UPSVaR kde nájdete dodatočné informácie pre zamestnaných - Záujemcov o zamestnanie.