NOVA TRAINING, s.r.o. - Vzdelávacie a rekvalifikačné akreditované kurzy

O nás

Spoločnosť

NOVA TRAINING, s.r.o.

so sídlom v Košiciach vznikla v roku 1999, aby spolu s partnerskou spoločnosťou TAMYREX s.r.o. naplnili poslanie vzdelávať ľudí, byť ich prínosom, poradiť, pomôcť posunúť ďalej na pomyslenej vedomostnej čiare. Toto poslanie je nosným pilierom konzorcia spoločností dodnes, ktoré pestujeme, rozvíjame, zdokonaľujeme a prispôsobujeme rýchlo sa meniacim potrebám reálneho života.

S pomocou kvalitného lektorského kolektívu a siete odborných poradcov pomáhame pripraviť účastníkov vlastných vzdelávacích aktivít čo najlepšie pre pracovný trh.

  • pracovné ponuky na základe spolupráce s firmami
  • Kariérové poradenstvo
  • skúsenosti od roku 2011
  • návrh kamerového systému
  • kompletná montáž kamerových systémov
  • inštalácia a konfigurácia potrebného softvéru
  • softvérové riešenie na základe požiadaviek zákazníka

Certifikácia

Politika kvality

Zamestnanci spoločnosti NOVA TRAINING, s.r.o. sú držiteľmi prestížnych
certifikátov PRINCE2 Foundation zameraných na metodiku projektového
riadenia

Spoločnosť je držiteľom certifikátov:

  • Systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2015
  • Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
  • Európskej federácie centier kariérového poradenstva so sídlom v Paríži.
fecbop

Vzdelávanie

Sme tu pre Vás od roku 1999 a  ponúkame Vám kvalitnú a širokú paletu rekvalifikačných kurzov a školení, ktoré úspešne využilo cez 45 tisíc účastníkov.

Pracovné ponuky

Máme pre Vás pracovné ponuky priamo šité na mieru veľkým i malým podnikom. V spolupráci so zamestnávateľom Vás zaškolíme priamo pre potreby zamestnávateľa, u ktorého sa po školení môžete ihneď zamestnať.
#praxnadteoriou

Fotogaléria