Elektrotechnické minimum a Elektrotechnik § 21 - NOVA TRAINING, s.r.o.

Elektrotechnické minimum a Elektrotechnik § 21

Chcete sa stať elektrikárom, aj keď nemáte elektrotechnické vzdelanie? Kurz elektrotechnické minimum je pre vás to pravé!

Kurz je akreditovaný a zameraný na získanie základných elektrotechnických vedomostí a zručností v oblasti elektrotechniky. Po úspešnom ukončení kurzu môžete plynulo absolvovať skúšku na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti elektrotechnika podľa § 21  vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Ponúkame kvalitnú ONLINE teoretickú výučbu naživo s lektorom spojenú s odbornou praxou v našich špecializovaných učebniach.

Kurz pokrýva širokú škálu tém, vrátane základov elektrotechniky, bezpečnosti pri práci s elektrickým prúdom a základných elektroinštalačných prác.

Prečítajte si viac o kurze na našej webovej stránke alebo sa prihláste ešte dnes!

Číslo akreditácie: 1291/2021/34/1

Podmienky zaradenia do kurzu

  • minimálne stredoškolské vzdelanie (výučný list s technickým zameraním)
  • úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie)
  • úplné všeobecné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie) 

Dĺžka kurzu Elektrotechnické minimum

Kurz trvá 400 hodín, čo zodpovedá 8 týždňom. Je kombinovaný, čo znamená, že zahŕňa:

  • Teoretickú časť: Túto časť môžete absolvovať v pohodlí domova, online, prostredníctvom teoretickej výučby naživo. Navyše, všetky prednášky sú zaznamenané, takže si ich môžete prezrieť kedykoľvek podľa vašej potreby.
  • Praktickú časť: Táto časť kurzu sa uskutočňuje v našej špecializovanej učebni, kde budete mať príležitosť uplatniť svoje teoretické znalosti v praxi.

Výhody absolvovania Kurzu Elektrotechnické Minimum:

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate:

  • Osvedčenie o získaní elektrotechnického vzdelania, ktoré vás oprávňuje získať spôsobilosť v oblasti elektrotechniky.
  • Možnosť absolvovať skúšku hneď po kurze z elektrotechnickej spôsobilosti podľa §21 elektrotechnik, čo vám otvára širšie kariérne možnosti.
(predĺženie osvedčení §21 §22 §23 o 5 rokov)
Venujte zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.