Elektrotechnické minimum a Elektrotechnik § 21

Chcete byť elektrikár? Kurz elektrotechnické minimum je ideálny pre uchádzačov, ktorí nemajú elektrotechnické vzdelanie. Ponúkame kvalitnú ONLINE teoretickú výučbu naživo s lektorom spojenú s odbornou praxou v našich špecializovaných učebniach. 

Elektrotechnické minimum je akreditovaný kurz zameraný na získanie základných elektrotechnických vedomostí a zručností.

Po úspešnom ukončení kurzu elektrotechnického minima môžete plynulo absolvovať skúšku na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti elekrotechnika podľa § 21 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.  

Číslo akreditácie: 1291/2021/34/1

Podmienky zaradenia do kurzu

  • minimálne stredoškolské vzdelanie (výučný list s technickým zameraním)
  • úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie)
  • úplné všeobecné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie) 

Dĺžka kurzu Elektrotechnické minimum

Dĺžka kurzu je kombinovaných 400 hodín – 8 týždňov

Kurz sa delí na:

  • teoretickú časť – túto časť absolvujete dištančne, ONLINE – teoretická výučba naživo
  • praktická časť absolvovaná v špecializovanej učebni 

Čo získam absolvovaním kurzu Elektrotechnické minimum?

  • osvedčenie o získaní elektrotechnického minima (elektrotechnická spôsobilosť) 
  • s možnosťou absolvovať aj skúšku z elektrotechnickej spôsobilosti na §21 elektrotechnik.
(predĺženie osvedčení §21 §22 §23 o 5 rokov)
Venujte zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.