Elektrotechnické minimum §20 + osvedčenie §21

Komplexný elektrikársky kurz

Chcete byť elektrikár? Kurz je ideálny pre uchádzačov, ktorí nemajú elektrotechnické vzdelanie. Elektrotechnické minimum je nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania (§20) potrebného k získaniu osvedčenia elekrotechnika podľa §21. Ponúkame širokú škálu študijných oblastí, kvalitnú ONLINE teoretickú výučbu spojenú s odbornou praxou v našich špecializovaných učebniach. Dokonale Vás pripravíme na záverečnú skúšku, po ktorej získate osvedčenie o elektrotechnickom minime §20 a osvedčenie na §21 v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z.  Cena zahŕňa nadstavbové štúdium, učebné materiály a osvedčenia (§20+§21)

Číslo akreditácie: 1291/2021/34/1

Číslo akreditácie

1291/2021/34/1

  • Základy elektrotechniky
  • Základy elektroniky
  • Elektrické stroje a prístroje
  • Využitie elektrickej energie
  • Elektrické merania
  • Technické kreslenie
  • Technológia
  • Elektrotechnická spôsobilosť
  • Odborný výcvik

Obsah kurzu:

 • Základy elektrotechniky
 • Základy elektroniky
 • Elektrické stroje a prístroje
 • Využitie elektrickej energie
 • Elektrické merania
 • Technické kreslenie
 • Technológia
 • Elektrotechnická spôsobilosť
 • Odborný výcvik

Podmienky zaradenia do kurzu

  • minimálne stredoškolské vzdelanie (výučný list s technickým zameraním)
  • úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie)
  • úplné všeobecné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie) 

Dĺžka kurzu Elektrotechnické minimum

Dĺžka kurzu je kombinovaných 400 hodín – 8 týždňov

Kurz sa delí na:

  • teoretickú časť 236 hodín – Túto časť absolvujete dištančne, ONLINE.
  • praktická časť absolvovaná v špecializovanej učebni – 64 hodín.
  • odborný výcvik môžete absolvovať na svojom pracovisku alebo
   v rámci svojho podnikania (s.r.o., živnosť) príp. ho zabezpečíme účastníkovi (100 hodín)

Záverečná skúška

Záverečná skúška pozostáva:

 • z vypracovania písomného testu
 • z vykonania praktickej úlohy: preukázanie vedomostí a praktických zručností pri prevedení komplexnej úlohy – diagnostike a oprave poruchy spotrebiča

Čo získam absolvovaním kurzu Elektrotechnické minimum?

 • osvedčenie o získaní elektrotechnického minima §20 a osvedčenie elektrotechnika §21 (trieda objektu A do 1000V vrátane bleskozvodov)

Máte záujem o kurz Elektrotechnické minimum?

POSLEDNÉ MIESTA
close slider
(Ak máte záujem len o jeden konkrétny modul účtovníctva napíšte nám ho do poznámky.)
predĺženie osvedčení §21 §22 §23 o 5 rokov.