Elektrotechnické minimum + osvedčenie §21

Komplexný elektrikársky kurz

Chcete byť elektrikár? Kurz je ideálny pre uchádzačov, ktorí nemajú elektrotechnické vzdelanie. Elektrotechnické minimum je nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania (elektrotechnická spôsobilosť) potrebného k získaniu osvedčenia elekrotechnika podľa §21.

Ponúkame kvalitnú ONLINE teoretickú výučbu spojenú s odbornou praxou v našich špecializovaných učebniach. Dokonale Vás pripravíme na záverečnú skúšku, po ktorej získate osvedčenie o elektrotechnickom minime a osvedčenie Elektrotechnik §21 v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. 

Cena zahŕňa nadstavbové štúdium, učebné materiály a osvedčenia (el. min. +§21)

Číslo akreditácie: 1291/2021/34/1

Číslo akreditácie

1291/2021/34/1

  • Základy elektrotechniky
  • Základy elektroniky
  • Elektrické stroje a prístroje
  • Využitie elektrickej energie
  • Elektrické merania
  • Technické kreslenie
  • Technológia
  • Elektrotechnická spôsobilosť
  • Odborný výcvik

Obsah kurzu:

  • Základy elektrotechniky
  • Základy elektroniky
  • Elektrické stroje a prístroje
  • Využitie elektrickej energie
  • Elektrické merania
  • Technické kreslenie
  • Technológia
  • Elektrotechnická spôsobilosť
  • Odborný výcvik

Podmienky zaradenia do kurzu

  • minimálne stredoškolské vzdelanie (výučný list s technickým zameraním)
  • úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie)
  • úplné všeobecné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie) 

Dĺžka kurzu Elektrotechnické minimum

Dĺžka kurzu je kombinovaných 400 hodín – 8 týždňov

Kurz sa delí na:

  • teoretickú časť – Túto časť absolvujete dištančne, ONLINE.
  • praktická časť absolvovaná v špecializovanej učebni 

Čo získam absolvovaním kurzu Elektrotechnické minimum?

  • osvedčenie o získaní elektrotechnického minima (elektrotechnická spôsobilosť)
  • osvedčenie Elektrotechnik §21 (trieda objektu A do 1000V vrátane bleskozvodov)
(predĺženie osvedčení §21 §22 §23 o 5 rokov)
//