Aktualizačná a odborná príprava elektrotechnikov - ONLINE

Aktualizačná a odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23

Aktualizačná odborná príprava (AOP)

Kurz prebieha ONLINE 1 deň. Po ukončení AOP získate doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy resp. Vám opečiatkujeme vaše súčasné osvedčenie. 

Podľa § 16, ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie Elektrotechnik musia aktualizačnú odbornú prípravu absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia. 

Osoby, ktoré už absolvovali aktualizovanú odbornú prípravu, musia aktualizačnú odbornú prípravu absolvovať vždy do piatich rokov od dátumu poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.

  • Elektrotechnik §21 – 8 hodín
  • Samostatný elektrotechnik §22 – 8 hodín
  • Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky §23 – 8 hodín

Program aktualizačnej odbornej prípravy:

  • nové právne predpisy a zmeny na zaistenie BOZP na elektrických zariadeniach
  • zmeny technických noriem a ich uplatňovanie v praxi v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, vyhl. č. 356/2007 Z. z. a vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Podmienky pre absolvovanie AOP: 

  • platné osvedčenie Elektrotechnik
  • zdravotná spôsobilosť

Evidenčné čislo:

VVZ-0138/19-05.1

(predĺženie osvedčení §21 §22 §23 o 5 rokov)
Venujte zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.