Aktualizačná a odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23

Aktualizačná odborná príprava (AOP)

Podľa § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie vydané po 1. 7. 2006 musia aktualizačnú odbornú prípravu absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia. 

Osoby, ktoré už absolvovali aktualizovanú odbornú prípravu, musia aktualizačnú odbornú prípravu absolvovať vždy do piatich rokov od dátumu poslednej aktualizačnej odbornej príprave.

    • Elektrotechnik §21 – 8 hodín
    • Samostatný elektrotechnik §22 – 8 hodín
    • Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky §23 – 8 hodín

Po ukončení AOP a následnom overení znalostí získate osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.

Evidenčné čislo:

VVZ-0138/19-05.1

POSLEDNÉ MIESTA
close slider
(Ak máte záujem len o jeden konkrétny modul účtovníctva napíšte nám ho do poznámky.)
predĺženie osvedčení §21 §22 §23 o 5 rokov.