Logo NovaTraining

Elektrotechnik §23

Elektrotechnik §23

Školenia sú určené pre uchádzačov, kt. majú elektrotechnické vzdelanie a chcú získať osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradených technických zariadeniach elektrických vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.:

 • §23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Akreditácia: VVZ-0138/19-05.1 

Požadované podmienky na získanie oprávnenia

 • elektrotechnické vzdelanie – vyučený, ÚSO, VŠ
 • požadované platné osvedčenie §21/§22
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu na VTZ (vyhradených technických zariadeniach)  od lekára

Potvrdenie o odbornej praxi:

 • 4 roky praxe ak máte výučný list alebo kurz Elektrotechnického minima
 • 3 roky praxe ak máte maturitné vysvedčenie
 • 2 roky praxe ak máte VŠ diplom

 

Priebeh kurzu Elektrotechnika:

 • Náš kurz je realizovaný ONLINE formou prostredníctvom nášho e-learningového portálu.
 • Dĺžka kurzu: 2 dni
 • Po úspešnom absolvovaní kurzu získavate osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa §22 vyhlášky 508/2009 Z. z.

Študijné materiály:

Každý účastník školenia obdrží komplexné študijné materiály na prípravu vrátane:

 • Skúšobných testov
 • Vypracovaných skúškových otázok

S našimi podrobnými materiálmi budete mať k dispozícii všetko, čo potrebujete na efektívnu prípravu a úspešné absolvovanie kurzu.

Kto vás kurzom prevedie

Dušan Timko

So solídnym technickým backgroundom a významnými aplikačnými zručnosťami, zabezpečuje kvalitnú prípravu pre začínajúcich v oblasti elektrotechniky.

Marek Filčák

Odborný garant, revízny technik s 18-ročnou praxou, zabezpečuje výučbu s odborným výkladom.

Vlastnosti kurzu

Kategória
Elektro
Typ kurzu
Online
Dĺžka kurzu
2 dni
Cena
126 € s DPH
Termíny kurzu
 1. 03.05.2024