Kurz Údržba verejnej zelene - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kurz Údržba verejnej zelene

Rekvalifikačný kurz Údržba verejnej zelene

Absolvent vzdelávacieho programu má teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň. Ovláda činnosti súvisiace so zakladaním a starostlivosťou o verejnú zeleň, postupy pri vysádzaní a ošetrovaní rastlín, okrasných drevín, kvetov a trávnych plôch. Vie si pripraviť a správne použiť záhradnícke náradie a mechanizačné prostriedky.

Číslo akreditácie

1291/2018/23/2

Pozostáva z odborných tém:

 • Základy záhradníckej výroby
 • Kvetinárstvo
 • Sadovníctvo a sadovnícka tvorba
 • Stroje a zariadenia
 • Odborný výcvik

Podmienky zaradenia do kurzu

 • minimálne základné vzdelanie

Dĺžka kurzu Údržba verejnej zelene

Dĺžka kurzu je 20 pracovných dní a z toho je 8 pracovných dní prax 

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály.

Čo získam absolvovaním kurzu Údržba verejnej zelene?

 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
 • Komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon profesie
 • Možnosť pracovať v obci, v mestských podnikoch

Prečo si vybrať kurz Údržba verejnej zelene?

 • Zákonom schválený rozsah 
 • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v oblasti
 • Zaujímavá odborná prax výsadba rastlín, zakladanie záhonov, obsluha záhradných strojov (64 hodín)

Máte záujem o kurz Údržba verejnej zelene?