Kurz Stolár

Rekvalifikačný kurz Stolár

Absolvent modulu sa vie orientovať v projektovej dokumentácii. Pozná vlastnosti stolárskych materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác. Orientuje sa v účeloch a druhoch dreva, pozná zásady a technologické postupy a ich aplikácie pre jednotlivé typy stolárskych výrobkov.

Číslo akreditácie

1291/2017/47/2

Kurz je modulový a preto vieme realizovať aj samostatne jednotlivé moduly ako samostatné kurzy.

Kurz tvoria tieto 4 moduly

Výroba stolového, sedacieho a lôžkového nábytku

Výroba úložného nábytku

Výroba okien a dverí

Výroba interiérových výrobkov z dreva

Podmienky zaradenia do kurzu

 • minimálne základné vzdelanie

Dĺžka kurzu Stolár

Dĺžka kurzu závisí od zvoleného modulu najmenej 5 až 5,5 týždňov

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách

Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Záverečná skúška

Záverečná skúška pozostáva

 • z teoretickej časti
 • z vykonania praktickej úlohy preberanej v rámci praktickej časti kurzu, na základe predloženej
  dokumentácie vyhotoviť výrobok. sleduje sa technologický postup a dodržanie parametrov podľa dokumentácie

Učebné pomôcky

Každý účastník školenia obdrží literatúru a písacie potreby.

Spoločnosť komplexne vybavuje materiálno-technické zabezpečenie podľa podmienok akreditácie, to jest ochranné pracovné prostriedky, náradie a stolárske nástroje.

Čo získam absolvovaním kurzu Stolár?

 • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
 • komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon povolania
 • možnosť živiť sa v oblasti stolárskych prác

Prečo si vybrať kurz Stolár?

 • zákonom schválený rozsah
 • kvalifikovaný lektorský zbor s mnohoročnými skúsenosťami
 • množstvo praktických hodín so stolárskymi strojmi

Máte záujem o kurz Stolár?