Kurz šička

Rekvalifikačný kurz Šička

Kurz je určený pre osoby, ktoré majú záujem osvojiť si odborné vedomosti a zručnosti v oblasti priemyselného šitia. Cieľom kurzu je naučiť účastníkov samostatne prakticky používať operácie pri činnosti v textilnej a odevnej výrobe, samostatne vykonávať jednoduché činnosti podľa zaužívaného technologického a pracovného postupu s využitím jednoduchých strojových zariadení a nástrojov.

Číslo akreditácie

1291/2021/13/2

Podmienky zaradenia do kurzu

  • minimálne základné vzdelanie

Dĺžka kurzu Šička

Dĺžka kurzu je 31 pracovných dní a z toho 15 pracovných dní je praktická príprava na šijacích strojoch.

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Záverečná skúška

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály a bude mať počas kurzu k dispozícii šijací stroj

Čo získam absolvovaním kurzu Šička?

  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
  • Komplexné vedomosti a praktické zručnosti pre dané zamestnanie

Prečo si vybrať kurz Šička?

  • Zákonom schválený rozsah 
  • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v danej oblasti
  • Práca na vlastnom šijacom stroji počas kurzu

Máte záujem o kurz Šičky?

POSLEDNÉ MIESTA
close slider
(Ak máte záujem len o jeden konkrétny modul účtovníctva napíšte nám ho do poznámky.)
predĺženie osvedčení §21 §22 §23 o 5 rokov.