Kurz Šička - S možnosťou zamestnania sa po kurze

Kurz Šička

Rekvalifikačný kurz Šička

Kurz šička je určený pre osoby, ktoré majú záujem osvojiť si odborné vedomosti a zručnosti v oblasti priemyselného šitia. Cieľom kurzu je naučiť účastníkov samostatne prakticky používať operácie pri činnosti v textilnej a odevnej výrobe, samostatne vykonávať jednoduché činnosti podľa zaužívaného technologického a pracovného postupu s využitím jednoduchých strojových zariadení a nástrojov.

Využite príležitosť a naučte sa šiť. Kurz prebieha priamo v šijacom závode niektorej z firiem v ktorej máme exkluzívne zastúpenie.

Teraz s ponukou okamžitého zamestnania na pozíciu krajčír krajčírka po ukončení kurzu.

Číslo akreditácie

1291/2021/13/2

Číslo akreditácie: 1291/2021/13/2

Podmienky zaradenia do kurzu

 • minimálne základné vzdelanie

Dĺžka kurzu Šička

Dĺžka kurzu je 21 pracovných dní. Celý kurz šičky prebieha v šijacom závode. 

Kurz šitia prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály a bude mať počas kurzu k dispozícii šijací stroj

Čo získam absolvovaním kurzu Šička?

  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
  • Komplexné vedomosti a praktické zručnosti pre zamestnanie krajčír, krajčírka
  • možnosť zamestnania v závode po ukončení kurzu

Prečo si vybrať kurz Šička?

  • Zákonom schválený rozsah 
  • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v oblasti šitia, krajčírstva
  • Práca na vlastnom šijacom stroji počas kurzu

Máte záujem o kurz Operátor šitia?