Kurz pomocné stavebné práce

Rekvalifikačný kurz pomocné stavebné práce

Absolvent modulu je zručný v oblasti orientácie stavebných výkresoch a dokumentáciách pre potreby výkonu pomocných murárskych činností. Pozná základné charakteristiky pozemných stavieb, vie rozpoznať rôzne stavebné materiály, ich vlastnosti a spôsob ich použitia, rôzne technológie pomocných murárskych prác, vrátane technológie betónovania, vytyčovania jednoduchých stavieb a konštrukčných prvkov pri pomocných murárskych prácach, navrhovania pracovných postupov murovania konštrukčných prvkov stavieb, posudzovania kvality používaných materiálov dostupnými prostriedkami, montovanie a demontovanie lešenia v rozsahu oprávnenia.

 

Kurz je modulový a preto vieme realizovať aj samostatne jednotlivé moduly ako samostatné kurzy.

Číslo akreditácie

1291/2017/47/1

Kurz tvoria tieto 3 moduly

Pomocné murárske práce +BOZP

Pomocné maliarské práce +BOZP

Montáž sadrokartónu +BOZP

Podmienky zaradenia do kurzu

  • minimálne zakladné vzdelanie

Dĺžka kurzu pomocné stavebné práce

Dĺžka kurzu závisí od počtu modulov najmenej 3,5 až 5 týždňov v závislosti od zvoleného modulu.

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách

Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Záverečná skúška

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Učebné pomôcky

Každý účastník školenia obdrží literatúru a písacie potreby.

Spoločnosť komplexne vybavuje materiálno-technické zabezpečenie podľa podmienok akreditácie, to jest ochranné pracovné prostriedky, náradie a stavebný materiál.

Čo získam absolvovaním kurzu pomocné stavebné práce?

  • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
  • komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon povolania
  • možnosť živiť sa v oblasti stavebných prác

Prečo si vybrať kurz pomocné stavebné práce?

  • zákonom schválený rozsah
  • kvalifikovaný lektorský zbor s mnohoročnými skúsenosťami
  • množstvo praktických hodín
  • veľký dopyt tejto profesie v stavebníctve

Máte záujem o kurz pomocné stavebné práce?

POSLEDNÉ MIESTA
close slider
(Ak máte záujem len o jeden konkrétny modul účtovníctva napíšte nám ho do poznámky.)
predĺženie osvedčení §21 §22 §23 o 5 rokov.