Aktualizačná a odborná príprava bezpečnostných technikov - NOVA TRAINING, s.r.o.

Aktualizačná a odborná príprava bezpečnostných technikov

Aktualizačná odborná príprava BT (AOP)

Kurz prebieha ONLINE 2 dni. Po ukončení AOP získate doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy resp. Vám opečiatkujeme vaše súčasné osvedčenie.  Podľa § 23, ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie bezpečnostný technik musia aktualizačnú odbornú prípravu absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je bezpečnostný technik povinný absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.
Program aktualizačnej odbornej prípravy BT:
  • Aktualizácia požiadaviek na obsah vzdelávacej činnosti
  • Zmeny v požiadavkách BOZP podľa platnej legislatívy.
  • Prezentácia stavu a trendov pracovných úrazov
  • Prezentácia aktuálnych poznatkov o BOZP
  • Diskusia o špecifických aspektoch BOZP
Podmienky pre absolvovanie AOP BT:
  • platné osvedčenie Bezpečnostný technik
Novela zákona č. 124/2006 Z. z. ktorá nadobudla účinnosť od 01.01.2023.

Evidenčné číslo: VVZ-0114/22-01.2

Evidenčné čislo:

VVZ-0114/22-01.2

(príprava dostupná kedykoľvek po zaplatení)
(Kurz zahŕňa aj prípravu na skúšky BT na NIP)
(predĺženie osvedčení BT o 5 rokov)
Venujte zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.