Logo NovaTraining

Údržba verejnej zelene

Údržba verejnej zelene

Staňte sa odborníkom na údržbu zelene!

Tento rekvalifikačný kurz vám poskytne teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň. Naučíte sa všetko o zakladaní a údržbe parkov, záhrad a ďalších zelených plôch.

Absolventi kurzu sú schopní:

 • samostatne vykonávať činnosti súvisiace so zakladaním a údržbou verejnej zelene
 • vysádzať a ošetrovať rastliny, okrasné dreviny, kvety a trávne plochy
 • pracovať s rôznym záhradníckym náradím a mechanizmami
 • dodržiavať platné bezpečnostné predpisy

Kurz pozostáva z nasledovných odborných tém:

 • Základy záhradníckej výroby
 • Kvetinárstvo
 • Sadovníctvo a sadovnícka tvorba
 • Stroje a zariadenia
 • Odborný výcvik

Akreditácia: 1291/2023/31/1

Prihláste sa teraz a získajte novú prácu v zelenom sektore!

Podmienky zaradenia do kurzu

 • minimálne základné vzdelanie

Priebeh kurzu Údržba verejnej zelene

Dĺžka kurzu: 20 pracovných dní (z toho 8 pracovných dní prax)

Forma kurzu: denná forma (v pracovných dňoch vopred dohodnutých hodinách)

Obsah kurzu:

 • Teoretická výuka:
  • Základy záhradníckej výroby
  • Kvetinárstvo
  • Sadovníctvo a sadovnícka tvorba
  • Stroje a zariadenia
  • Odborné predpisy a BOZP
 • Praktická výuka:
  • Zakladanie a údržba verejnej zelene
  • Vysádzanie a ošetrovanie rastlín
  • Práca s záhradníckym náradím a mechanizmami
  • Aplikácia teoretických vedomostí v praxi

Výhody absolvovania kurzu Údržba verejnej zelene

 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR: Toto osvedčenie vám umožní vykonávať prácu v oblasti údržby verejnej zelene na celom Slovensku.
 • Komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon profesie: Kurz vám poskytne všetky teoretické a praktické znalosti, ktoré potrebujete na to, aby ste boli úspešným pracovníkom v oblasti údržby zelene.
 • Možnosť pracovať v obci, v mestských podnikoch: Absolventi kurzu sú vyhľadávaní zamestnávateľmi v obciach, mestách a mestských podnikoch, kde sa starajú o parky, záhrady a iné zelené plochy.

Prečo si vybrať kurz Údržba verejnej zelene:

 • Zákonom schválený rozsah: Obsah kurzu je v súlade s požiadavkami legislatívy SR, takže máte istotu, že získate všetky potrebné vedomosti a zručnosti.
 • Kvalifikovaný lektorský zbor s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti: Kurz vedú skúsení lektori, ktorí vám odovzdajú svoje vedomosti a praktické zručnosti.
 • Zaujímavá odborná prax (64 hodín): V rámci kurzu absolvujete 64 hodín odbornej praxe, kde si vyskúšate prácu v praxi a získate cenné skúsenosti.

Investovaním do kurzu Údržba verejnej zelene získate cennú kvalifikáciu, ktorá vám otvorí dvere k novej kariére v zelenom sektore.

Prihláste sa teraz a urobte prvý krok k úspešnej kariére!

Vlastnosti kurzu

Kategória
Zručnosť
Typ kurzu
Kombinovaný
Dĺžka kurzu
1 mesiac
Cena
viac info telefonicky
Najbližší termín
Pripravujeme