Logo NovaTraining

Predavač - predavačka

Predavač - predavačka

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda obchodnú korešpondenciu, administratívne práce s využitím PC, písomností z oblasti nákupu a predaja, platnú legislatívu v oblasti obchodu, pozná členenie a charakteristiku tovarových druhov, zásady skladovania, ošetrovania a manipuláciu s tovarom. Ovláda teoretické a praktické základy práce s registračnou pokladňou. Dokáže samostatne pracovať s registračnou pokladnicou a uskutočniť uzávierkové operácie. Vie správne vykonávať sanitáciu (čistenie a dezinfekciu), ako dodržiavať osobnú a prevádzkovú hygienu. Získa základné vedomosti o činnosti mikroorganizmov a o ochoreniach, ktoré môžu vznikať prostredníctvom nesprávneho zaobchádzania s potravinami.

Využite prax priamo v predajni (vo vašom blízkom okolí) s možnosťou okamžitého zamestnania po ukončení kurzu

Akreditácia: 1291/2022/52/3

Podmienky zaradenia do kurzu:

  • minimálne základné vzdelanie

Dĺžka kurzu Predavač - predavačka:

Dĺžka kurzu je 1 mesiac a z toho až 100 hodín odbornej praxe v obchodoch

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch:

  • Teória prebieha ONLINE formou počas pracovných dní
  • Prax prebieha počas pracovných dní priamo v obchodoch v rámci celého Slovenska.

Prečo si vybrať náš kurz Predavač - predavačka?

  • Osvedčenie platné na celom území SR
  • Získate komplexné vedomosti a praktické zručnosti
  • prípravu na absolvovanie skúšky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činnosti
  • Zákonom schválený rozsah a skúsení lektori
  • Teoretická výučba ONLINE a 100 hodín praxe v obchodoch

Kto vás kurzom prevedie

Tomáš Tarajčák

Skúsený lektor s mnohoročnou expertízou v ekonomickej a obchodnej oblasti.

Vlastnosti kurzu

Kategória
Zručnosť
Typ kurzu
Kombinovaný
Dĺžka kurzu
1 mesiac
Cena
viac info telefonicky
Najbližší termín
23.09.2024