Logo NovaTraining

Lektor

Lektor

Akreditovaný kurz Lektor pre osoby, ktoré majú záujem pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých. Cieľom kurzu je naučiť účastníkov základy andragogiky a rétoriky, vytvoriť analýzu vzdelávacích potrieb a na základe toho pripraviť vzdelávací program v súlade s potrebami účastníka a s cieľom vzdelávania.

Absolventi vzdelávacieho programu vedia zvoliť vhodný štýl výučby, pripraviť plán vzdelávania a overovania vedomostí a používať moderné vzdelávacie metódy.

Akreditácia: 1291/2019/121/1

Podmienky zaradenia do kurzu:

  • minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Priebeh kurzu Lektor:

Dĺžka kurzu je 13 pracovných dní a z toho 4 pracovných dní praktickej prípravy.

Kurz prebieha ONLINE - dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.

Výhody absolvovania kurzu Lektor:

  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
  • Komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon lektorovania v každej oblasti
  • Možnosť živiť sa povolaním ako lektor v rámci SR
  • Kvalifikovaný lektorský zbor s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti lektorovania

Kto vás kurzom prevedie

Jozef Ihnacík

Lektor s PhDr. titulom a bohatými skúsenosťami v psychológii. Odborný sprievodca s dlhoročným praktickým know-how.

Jozef Ihnacík

Skúsený expert a pedagóg v oblasti bezpečnosti práce, elektrotechniky - slaboprúdu a praktických zručností.

Vlastnosti kurzu

Kategória
Zručnosť
Typ kurzu
Online
Dĺžka kurzu
13 dní
Cena
240 € s DPH
Termíny kurzu
  1. 10.04.2024