Logo NovaTraining

Aktualizačná a odborná príprava bezpečnostných technikov

Aktualizačná a odborná príprava bezpečnostných technikov

Podľa § 23, ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie bezpečnostný technik musia aktualizačnú odbornú prípravu absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je bezpečnostný technik povinný absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.

Podmienky pre absolvovanie AOP:

  • platné osvedčenie Bezpečnostný technik

Priebeh kurzu AOP:

  • Kurz prebieha ONLINE 2 dni.
  • Po ukončení AOP získate doklad o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy resp. Vám opečiatkujeme vaše súčasné osvedčenie.

Program aktualizačnej odbornej prípravy BT:

  • Aktualizácia požiadaviek na obsah vzdelávacej činnosti
  • Zmeny v požiadavkách BOZP podľa platnej legislatívy.
  • Prezentácia stavu a trendov pracovných úrazov
  • Prezentácia aktuálnych poznatkov o BOZP
  • Diskusia o špecifických aspektoch BOZP

Kto vás kurzom prevedie

Jozef Ihnacík

Skúsený expert a pedagóg v oblasti bezpečnosti práce, elektrotechniky - slaboprúdu a praktických zručností.

Vlastnosti kurzu

Kategória
BOZP
Typ kurzu
Online
Dĺžka kurzu
2 dni
Cena
90 € s DPH
Termíny kurzu
Pripravujeme