Kurz Lektor - Absolvujte ONLINE s certifikatom - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kurz Lektor

Kurz Lektor

Kurz je určený pre osoby, ktoré majú záujem pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých. Cieľom kurzu je naučiť účastníkov základy andragogiky a rétoriky, vytvoriť analýzu vzdelávacích potrieb a na základe toho pripraviť vzdelávací program v súlade s potrebami účastníka a s cieľom vzdelávania. 

Absolventi vzdelávacieho programu vedia zvoliť vhodný štýl výučby, pripraviť plán vzdelávania a overovania vedomostí a používať moderné vzdelávacie metódy.

Číslo akreditácie

1291/2019/121/1

Podmienky zaradenia do kurzu

  • minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Dĺžka kurzu Lektor

Dĺžka kurzu je 13 pracovných dní a z toho 4 pracovných dní praktickej prípravy.

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží elektronicky výučbové materiály.

Čo získam absolvovaním kurzu Lektor?

  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
  • Komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon lektorovania v každej oblasti
  • Možnosť živiť sa povolaním ako lektor v rámci SR

Prečo si vybrať kurz Lektor?

  • Zákonom schválený rozsah 
  • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v oblasti lektorovania

Máte záujem o kurz Lektora?