Logo NovaTraining

Nahrávanie potrebných dokumentov – Elektrotechnik §21/§22/§23

Zvoľte si kurz, na ktorý ste sa u nás prihlásili

§21

Elektrotechnik §21

§22

Samostatný Elektrotechnik §22

§23

§23 Elektrotechnik na riadenie činností alebo prevádzky

Kurz §21 Elektrotechnik:

Krok č.1:

Stiahnite si potrebné tlačivá.

Krok č.2:

Vytlačte si stiahnuté tlačivá a vyplňte ich podľa pokynov v tlačivách.

   • Vybavte si u obvodného lekára zdravotnú spôsobilosť

Krok č.3:

Nasledujúce tlačivá:

  • prezenčná listina

nám zašlite poštou na adresu:

NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86
040 11 Košice

Krok č.4:

Nasledujúce tlačivá:

  • zdravotná spôsobilost+prihláška
  • elektrotechnické vzdelanie (výučný list, maturita, diplom)

naskenujte pomocou formuláru nižšie:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vaše meno a priezvisko
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Kliknite alebo pretiahnite súbory do tohto miesta pre nahratie. Ak idete na §21 tak prax nepotrebujete.

Kurz §22 Samostatný Elektrotechnik:

Krok č. 1:

Stiahnite si potrebné tlačivá.

Krok č. 2:

Vytlačte si stiahnuté tlačivá a vyplňte ich podľa pokynov v tlačivách.

   • Vybavte si u obvodného lekára zdravotnú spôsobilosť

Krok č. 3:

Nasledujúce tlačivá:

  • odborná prax 
  • prezenčná listina

nám zašlite poštou na adresu:

NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86
040 11 Košice

Krok č. 4:

Nasledujúce tlačivá:

  • zdravotná spôsobilost+prihláška
  • elektrotechnické vzdelanie (výučný list, maturita, diplom)
  • osvedčenie §21 

naskenujte pomocou formuláru nižšie:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vaše meno a priezvisko
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Kliknite alebo pretiahnite súbory do tohto miesta pre nahratie. Ak idete na §21 tak prax nepotrebujete.

Kurz §23 Elektrotechnik na riadenie činností alebo prevádzky

Krok č. 1:

Stiahnite si potrebné tlačivá.

Krok č. 2:

Vytlačte si stiahnuté tlačivá a vyplňte ich podľa pokynov v tlačivách.

   • Vybavte si u obvodného lekára zdravotnú spôsobilosť

Krok č. 3:

Nasledujúce tlačivá:

  • odborná prax 
  • prezenčná listina

nám zašlite poštou na adresu:

NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86
040 11 Košice

Krok č. 4:

Nasledujúce tlačivá:

  • zdravotná spôsobilosť+prihláška
  • elektrotechnické vzdelanie (výučný list, maturita, diplom)
  • osvedčenie §21 alebo §22 

naskenujte pomocou formuláru nižšie:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vaše meno a priezvisko
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Kliknite alebo pretiahnite súbory do tohto miesta pre nahratie. Ak idete na §21 tak prax nepotrebujete.