Nahrávanie potrebných dokumentov - AOP - NOVA TRAINING, s.r.o.

Nahrávanie potrebných dokumentov – AOP

Zvoľte si kurz, na ktorý ste sa u nás prihlásili:

AOP-E

AOP Elektrotechnikov

AOP-BT

AOP Bezpečnostných technikov

Kurz Aktualizačná odborná príprava:

Elektrotechnikov §21/§22/§23

Krok č. 1:

Stiahnite si potrebné tlačivá.

Krok č. 2:

Vytlačte si stiahnuté tlačivá a vyplňte ich podľa pokynov v tlačivách.

      • Vybavte si u obvodného lekára zdravotnú spôsobilosť

Krok č. 3:

Nasledujúce tlačivá:

    • prezenčná listina

nám zašlite poštou na adresu:

NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86
040 11 Košice

Krok č. 4:

Nasledujúce tlačivá:

    • zdravotná spôsobilosť
    • osvedčenie elektrotechnik (ktoré chcete aktualizovať)

naskenujte pomocou formuláru nižšie:

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Kliknite alebo pretiahnite súbory do tohto miesta pre nahratie. Ak idete na §21 tak prax nepotrebujete.