Kurz Predavač - predavačka - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kurz Predavač – predavačka

Rekvalifikačný kurz Predavač - predavačka

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda obchodnú korešpondenciu, administratívne práce s využitím PC, písomností z oblasti nákupu a predaja, platnú legislatívu v oblasti obchodu, pozná členenie a charakteristiku tovarových druhov, zásady skladovania, ošetrovania a manipuláciu s tovarom. Ovláda teoretické a praktické základy práce s registračnou pokladňou. Dokáže samostatne pracovať s registračnou pokladnicou a uskutočniť uzávierkové operácie. Vie správne vykonávať sanitáciu (čistenie a dezinfekciu), ako dodržiavať osobnú a prevádzkovú hygienu. Získa základné vedomosti o činnosti mikroorganizmov a o ochoreniach, ktoré môžu vznikať prostredníctvom nesprávneho zaobchádzania s potravinami.

Využite prax priamo v predajni (vo vašom blízkom okolí) s možnosťou okamžitého zamestnania po ukončení kurzu

Číslo akreditácie: 1291/2017/47/3

Číslo akreditácie

1291/2017/47/3

  • Podpora predaja
  • Tovaroznalectvo potravín a zmiešaného tovaru
  • Práca s registračnou pokladňou
  • Zásady práce v potravinárstve
  • Odborná mentorovaná prax v obchode

Podmienky zaradenia do kurzu

  • minimálne základné vzdelanie

Dĺžka kurzu Predavač - predavačka

Kurz sa delí na teoretickú časť (144 hodín) a praktickú časť, ktorá prebieha priamo v predajni (100h).

Kurz prebieha dennou formou alebo online v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály.

Čo získam absolvovaním kurzu Predavač - predavačka

  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
  • Dokonalú prípravu na absolvovanie skúšky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činnosti
  • Komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon predavača/predavačky v predajni
  • Možnosť živiť sa povolaním ako predavač/predavačka

Prečo si vybrať kurz Predavač - predavačka?

  • Zákonom schválený rozsah 
  • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v oblasti
  • Prax priamo v obchode (100 hodín)

Máte záujem o kurz Predavač - predavačka?