Kurz Autoopravár – mechanik

Rekvalifikačný kurz Autoopravár - mechanik

Kurz je určený pre osoby, ktoré majú záujem osvojiť si odborné vedomosti a zručnosti v oblasti odstraňovania porúch na motorovej časti vozidla, na prevodovom ústrojenstve a ostatných častiach automobilu.

Číslo akreditácie

1291/2017/33/1

Obsah kurzu:

 • Konštrukcia motorového vozidla
 • Popis prevodového ústrojenstva
 • Diagnostika porúch prevodového ústrojenstva a postupy opráv
 • Popis motora
 • Diagnostika porúch a montáž motora
 • Diagnostika porúch a oprava ostatných častí automobilu

Podmienky zaradenia do kurzu

 • minimálne základné vzdelanie ukončené

Dĺžka kurzu Autoopravár - mechanik

Dĺžka kurzu je 9 týždňov a z toho 5,5 týždňa odborná prax

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Záverečná skúška

Záverečná skúška pozostáva

 • z teoretickej časti: test
 • praktickej časti: preukázanie vedomostí a praktických zručností pri oprave motora a prevodovky

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály

Čo získam absolvovaním kurzu Autoopravár - mechanik?

 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
 • Komplexné vedomosti a praktické zručnosti pre dané zamestnanie
 • Možnosť živiť sa povolaním ako autoopravár-automechanik

Prečo si vybrať kurz Autoopravár - mechanik?

 • Zákonom schválený rozsah 
 • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v danej oblasti
 • Množstvo hodín odbornej praxe (220 hodín)

Máte záujem o kurz Autoopravár - mechanik?

POSLEDNÉ MIESTA
close slider
(Ak máte záujem len o jeden konkrétny modul účtovníctva napíšte nám ho do poznámky.)
predĺženie osvedčení §21 §22 §23 o 5 rokov.