Štát vám zaplatí zmenu profesie

V Košickom kraji bolo v prvom štvrťroku 2017 nezamestnaných viac ako 45-tisíc ľudí. Málo nie je ani tých, ktorí sú nespokojní vo svojom aktuálnom „fachu“. Ak patríte medzi nich, vedzte, že máte možnosť zvýšiť svoje šance na dobrú prácu úplne zadarmo.

Obdobie bez práce nie je len o tom, že si musíte hľadať zamestnanie. Tento čas môžete využiť na vzdelávanie sa v tom, v čom si viete predstaviť svoju budúcnosť. Tí, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR), majú možnosť sa prihlásiť na rekvalifikačné kurzy (REPAS+) podľa vlastného výberu, pričom nezaplatia ani jeden a naviac získajú aj príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,64 eura za každý absolvovaný deň kurzu.

Vzdelávacia spoločnosť NOVA TRAINING, s.r.o., ktorej konateľom je Jozef Fencik (na foto), rekvalifikovala už viac ako 33 000 ľudí.

Cesta k zmene

Ak sú nezamestnaní evidovaní na UPSVaR, môžu sa rekvalifikovať na novú profesiu, získať vedomosti a zručnosti, ktorými doposiaľ nedisponovali. Náklady na vzdelanie pritom zaplatí štát. „Ide o efektívne riešenie problému nezamestnanosti. Rekvalifikačné kurzy, ktoré ponúkame, sú v podstate nástrojom, ako získať prácu šičky, opatrovateľky, predavača, účtovníka, operátora strojárenskej výroby, CNC, stolára, murára či vodiča vysokozdvižného vozíka,“ hovorí Jozef Fencik, konateľ vzdelávacej spoločnosti NOVA TRAINING, s.r.o., ktorá úspešne rekvalifikovala už viac ako 33 000 ľudí.

Uchádzač, ktorý ukončí kurz, získava certifikát platný na celom území Slovenska.

Pre absolvovanie kurzu stačí, ak uchádzač o zamestnanie osloví vzdelávaciu spoločnosť a vyberie si rekvalifikačný kurz. „Všetky kurzy, ktoré ponúkame, sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo Národným inšpektorátom práce. Takisto sme aj držiteľom certifikátu Systému manažérstva kvality. Naším cieľom je vzdelávať ľudí, byť ich prínosom, poradiť im, aby sa posunuli ďalej. Na uchádzačov máme iba jedno kritérium, a to dobrovoľnosť a ochotu nastúpiť na cestu zmeny z nezamestnaného na zamestnaného,“ dodáva Fencik.

Riešenie menom prax

Najväčšou výhodou je to, že nezamestnaný má po absolvovaní kurzu reálnu šancu získať prácu. „Po vzdelávacej časti kurzu uchádzač získava prax priamo u svojho potenciálneho zamestnávateľa. Absolvent tak hneď po ukončení kurzu často dostáva rovno ponuku práce od subjektu, kde praxoval. Rekvalifikačný kurz je cesta, ako sa zamestnať. Nie nadarmo hovoríme, že ,prax je nad teóriou‘,“ hovorí konateľ.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý ukončí kurz, získava certifikát platný na celom území Slovenska. „Keďže sme súčasťou Európskej únie, opatrovateľka sa vie zamestnať s týmto osvedčením napríklad v Nemecku či Rakúsku. Podobne to platí aj po absolvovaní ostatných kurzov. Pomocou kvalitného lektorského kolektívu a siete odborných poradcov pomáhame pripraviť účastníkov čo najlepšie pre praktický život,“ dodáva Fencik.

Opatrovateľka sa s osvedčením z NOVA TRAINING vie zamestnať aj v Rakúsku či Nemecku.

Článok bol vytvorený a uverejnený denníkom KOŠICE:DNES.