Pracovná ponuka Lisiar - NOVA TRAINING, s.r.o.

Pracovná ponuka Lisiar

Názov pracovného miesta: Lisiar

Zaistenie optimálneho chodu stroja pri plnom rešpektovaní zásad a cieľov politiky kvality.

Kvalifikačné požiadavky nevyhnutné:

 • Vyúčený v strojárenskom alebo príbuznom odbore

Kvalifikačné požiadavky odporúčané:

 • 2 roky praxe v príbuznom odbore,
 • nemecký jazyk – začiatočník

Popis pracovných úloh:

 • Obsluhuje, zoraďuje a vykonáva údržbu vrátane jednoduchých opráv na pridelenom stroji.
 • Plní úlohy vyplývajúce zo systému politiky kvality pre lisovňu.
 • Odoberá zo skladu nástroje, materiál a prepravné bedne.
 • Vykonáva prehliadky strojného zariadenia.
 • Dodržuje predpisy týkajúcí sa bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia (EMS).
 • Zúčastňuje sa školení zákonných a školení organizovaných pre zvyšovanie kvalifikácie a znalostí.
 • Je zodpovedný za poriadok na pridelenom pracovisku

Okrem vyššie uvedených úloh je držiteľ miesta povinný vykonávať na príkaz svojho nadriadeného ďalšie úlohy, ktoré prislúchajú do rozsahu jeho dohodnutého druhu práce.

V prípade, že uchádzač nemá kvalifikáciu zodpovedajúcu popisu pracovného miesta, môže vedúci rozhodnúť o jeho prijatí.

Ponúkané výhody:

 • pravidelný ročný  nárast miezd
 • stabilné zamestnanie v novej výrobnej hale
 • stravovanie priamo v spoločnosti
 • pracovné oblečenie pri nástupe

Máte záujem o túto pracovnú ponuku?