Kurz Správa bytového fondu - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kurz Správa bytového fondu

Rekvalifikačný kurz Správa bytového fondu

Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti a zručnosti potrebné k profesionálnemu výkonu správy bytových fondov. Ovláda právne predpisy pre výkon bytových domov a nebytových priestorov, práva a povinnosti vlastníkov a správcov bytových domov a nebytových priestorov, administratívne a finančné zabezpečenia správy bytových domov a nebytových priestorov. Získa vedomosti a zručnosti z technického zabezpečenia správy budov, k údržbe, obnove a modernizácii bytového fondu.

Číslo akreditácie

1291/2017/93/1

Podmienky zaradenia do kurzu

  • minimálne stredoškolské ukončené vzdelanie

Dĺžka kurzu Správa bytového fondu

Dĺžka kurzu je 12 pracovných dní.

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Záverečná skúška

Záverečná skúška pozostáva z písomnej časti: test.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály

Čo získam absolvovaním kurzu Správa bytového fondu?

  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
  • Komplexné vedomosti a praktické zručnosti pre dané zamestnanie

Prečo si vybrať kurz Správa bytového fondu?

  • Zákonom schválený rozsah 
  • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v danej oblasti

Máte záujem o kurz Správa bytového fondu?