Kurz Pomocné práce v kuchyni - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kurz Pomocné práce v kuchyni

Rekvalifikačný kurz Pomocné práce v kuchyni

Absolvent vzdelávacieho programu získa základné vedomosti v oblasti potravín a nápojov, základných hygienických postupov pri práci s potravinami, osobnej a prevádzkovej hygieny a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v prevádzkach spoločného stravovania. Ovláda základné technologické postupy pri príprave jedál a pokrmov a základné technologické úkony pri dohotovovaní a podávaní jedál. Dokáže obsluhovať jednoduché kuchynské stroje a zariadenia na prevádzke spoločného stravovania, vie zabezpečovať udržiavanie čistoty a poriadku nástrojov, strojov, zariadení vo všetkých priestoroch spoločného stravovania. Vie vykonávať pomocné práce v kuchyni.

Číslo akreditácie

1291/2019/48/1

Obsah kurzu:

 • Potraviny a výživa
 • Hygienické zásady práce v potravinárstve
 • Základné technologické postupy v zariadeniach
  spoločného stravovania
 • Odborný prax

Podmienky zaradenia do kurzu

 • minimálne základné vzdelanie ukončené

Dĺžka kurzu Pomocné práce v kuchyni

Dĺžka kurzu je 4,5 týždňa a z toho je 13,5 pracovných dní odborná prax

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Záverečná skúška

Záverečná skúška pozostáva

 • z teoretickej časti: test
 • praktickej časti: preukázanie vedomostí a praktických zručností pri základných technologických postupoch prípravy jedál a pokrmov, ich dohotovenie a podávanie, a pri obsluhovaní základných kuchynských strojov a ich čistení.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály

Čo získam absolvovaním kurzu Pomocné práce v kuchyni?

 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
 • Komplexné vedomosti a praktické zručnosti pre dané zamestnanie

Prečo si vybrať kurz Pomocné práce v kuchyni?

 • Zákonom schválený rozsah 
 • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v danej oblasti
 • Množstvo hodín odbornej praxe (108 hodín)

Máte záujem o kurz Pomocné práce v kuchyni?