Kurz pekár-pekárka - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kurz pekár-pekárka

Rekvalifikačný kurz pekár - pekárka

Absolvent vzdelávacieho programu pozná suroviny a materiály používané k výrobe a spôsob ich uskladnenia. Pozná zásady osobnej hygieny, hygieny práce vo výrobe a zásady BOZP. Pozná členenie pekárskych výrobkov podľa Potravinového kódexu SR, predpisy platné vo výrobe a kontrole pekárskych výrobkov a zásady práce pri príprave kvasov, ciest, formovaní, kysnutí a pečení pekárskych výrobkov. Ovláda práce so skladovým manipulačným zariadením. Dokáže obsluhovať, nastavovať a robiť bežné údržby bežného technologického zariadenia.

Číslo akreditácie

1291/2017/112/2

Podmienky zaradenia do kurzu

  • minimálne stredoškolské vzdelanie

Dĺžka kurzu pekár - pekárka

Dĺžka kurzu je 30 pracovných dní a z toho 22,5 pracovných dní praktickej prípravy.

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Záverečná skúška

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály.

Čo získam absolvovaním kurzu pekár - pekárka?

  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
  • Komplexné vedomosti a zručnosti 
  • Možnosť živiť sa povolaním ako pekár – pekárka

Prečo si vybrať kurz pekár - pekárka?

  • Zákonom schválený rozsah 
  • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v oblasti
  • užitočné informácie, praktické tipy od profesionálnych lektorov

Máte záujem o kurz pekár - pekárka?