Kurz Operátor strojárskej výroby - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kurz Operátor strojárskej výroby

Rekvalifikačný kurz - Operátor strojárskej výroby

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda základnú odbornú terminológiu v strojárenskom priemysle. Pozná montážne stroje a zariadenia používané v strojárskej výrobe. Vie si pripraviť a použiť náradie, nástroje a materiál používaný v strojárskej výrobe. Dokáže vykonať montážnu operáciu podľa predložených postupov a technickej dokumentácie. 

Číslo akreditácie

1291/2017/33/2

 • Technické kreslenie
 • Technológia
 • Strojníctvo
 • Programovanie CNC strojov
 • Technické meranie
 • Strojárska technológia
 • Odborná mentorovaná prax

Kurz pozostáva z odborných tém:

 • Technické kreslenie
 • Technológia
 • Strojníctvo
 • Programovanie CNC strojov
 • Technické meranie
 • Strojárska technológia
 • Odborná mentorovaná prax

Podmienky zaradenia do kurzu

 • minimálne základné vzdelanie

Dĺžka kurzu Operátor strojárskej výroby

Dĺžka kurzu je 35 pracovných dní a z toho je 15 pracovných dní odborná mentorovaná prax priamo vo fabrike.

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály a ochranné pomôcky počas praxe.

Čo získam absolvovaním kurzu Operátor strojárskej výroby

  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
  • Komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon operátora strojárskej výroby
  • Možnosť živiť sa povolaním ako operátor strojárskej výroby

Prečo si vybrať kurz Operátor strojárskej výroby?

  • Zákonom schválený rozsah 
  • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v oblasti
  • prax priamo vo fabrike (120 hodín)

Máte záujem o kurz Operátor strojárskej výroby?