Kurz Obsluha CNC strojov - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kurz Obsluha CNC strojov

Rekvalifikačný kurz - Obsluha CNC strojov

Kurz je určený pre osoby, ktoré majú záujem osvojiť si odborné vedomosti a zručnosti v oblasti programovania a obsluhy CNC strojov. Cieľom kurzu je naučiť účastníkov správne čítať výkresovú dokumentáciu s použitím technických noriem, vypracovať technologické postupy podľa výkresu a zvoliť správne rezné podmienky, samostatne zostaviť program súčiastky na CNC sústruh a frézku s grafickou podporou na počítači. Absolvent vzdelávacieho programu vie obslúžiť a nastaviť konvenčné obrábacie stroje, CNC sústruh a frézku pri dodržiavaní zásad bezpečnosti pri práci.

Číslo akreditácie

1291/2021/13/1

Obsah kurzu:

  • Základná príprava pre prácu s CNC strojmi
  • Programovanie a práca s CNC sústruhom
  • Programovanie a práca s CNC frézkou

Podmienky zaradenia do kurzu

  • minimálne stredoškolské ukončené vzdelanie

Dĺžka kurzu Obsluha CNC strojov

Dĺžka kurzu je 35 pracovných dní a z toho je 20 pracovných dní odborná mentorovaná prax na strojoch

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály a ochranné pomôcky počas praxe.

Čo získam absolvovaním kurzu Obsluha CNC strojov

  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
  • Komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon obsluhy CNC strojov
  • Možnosť živiť sa povolaním ako operátor CNC strojov

Prečo si vybrať kurz Obsluha CNC strojov

  • Zákonom schválený rozsah 
  • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v oblasti
  • odborná profesionálna prax na CNC strojoch (156 hodín)

Máte záujem o kurz Obsluha CNC strojov?