Kurz Obsluha CNC strojov

Rekvalifikačný kurz - Obsluha CNC strojov

Kurz je určený pre osoby, ktoré majú záujem osvojiť si odborné vedomosti a zručnosti v oblasti programovania a obsluhy CNC strojov. Cieľom kurzu je naučiť účastníkov správne čítať výkresovú dokumentáciu s použitím technických noriem, vypracovať technologické postupy podľa výkresu a zvoliť správne rezné podmienky, samostatne zostaviť program súčiastky na CNC sústruh a frézku s grafickou podporou na počítači. Absolvent vzdelávacieho programu vie obslúžiť a nastaviť konvenčné obrábacie stroje, CNC sústruh a frézku pri dodržiavaní zásad bezpečnosti pri práci.

Číslo akreditácie

1291/2021/13/1

Obsah kurzu:

 • Základná príprava pre prácu s CNC strojmi
 • Programovanie a práca s CNC sústruhom
 • Programovanie a práca s CNC frézkou

Podmienky zaradenia do kurzu

 • minimálne stredoškolské ukončené vzdelanie

Dĺžka kurzu Obsluha CNC strojov

Dĺžka kurzu je 35 pracovných dní a z toho je 20 pracovných dní odborná mentorovaná prax na strojoch

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Záverečná skúška

Záverečná skúška pozostáva:

 • z vypracovania písomného testu
 • z preukázania vedomostí a praktických zručností pri obrábaní a jednotlivých sústružníckych a
  frézovacích operáciách.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály a ochranné pomôcky počas praxe.

Čo získam absolvovaním kurzu Obsluha CNC strojov

 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
 • Komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon obsluhy CNC strojov
 • Možnosť živiť sa povolaním ako operátor CNC strojov

Prečo si vybrať kurz Obsluha CNC strojov

 • Zákonom schválený rozsah 
 • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v oblasti
 • odborná profesionálna prax na CNC strojoch (156 hodín)

Máte záujem o kurz Obsluha CNC strojov?

POSLEDNÉ MIESTA
close slider
(Ak máte záujem len o jeden konkrétny modul účtovníctva napíšte nám ho do poznámky.)
predĺženie osvedčení §21 §22 §23 o 5 rokov.