Kurz nastavovač CNC strojov - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kurz nastavovač CNC strojov

Rekvalifikačný kurz - Nastavovač CNC strojov

Kurz je určený pre osoby, ktoré majú záujem osvojiť si odborné vedomosti a zručnosti v oblasti obsluhy CNC strojov. Cieľom kurzu je naučiť účastníkov správne čítať výkresovú dokumentáciu s použitím technických noriem, vypracovať technologické postupy podľa výkresu a zvoliť správne rezné podmienky. Absolvent vzdelávacieho programu vie obslúžiť a nastaviť konvenčné obrábacie stroje pri dodržiavaní zásad bezpečnosti pri práci.

Číslo akreditácie

1291/2021/13/1

Obsah kurzu:

  • Základná príprava pre prácu s CNC strojmi

Podmienky zaradenia do kurzu

  • minimálne stredoškolské ukončené vzdelanie

Dĺžka kurzu Nastavovač CNC strojov

Dĺžka kurzu je 12 pracovných dní a z toho je 6,5 pracovných dní odborná mentorovaná prax na strojoch

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály a ochranné pomôcky počas praxe.

Čo získam absolvovaním kurzu Nastavovač CNC strojov

  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
  • Komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon obsluhy CNC strojov
  • Možnosť živiť sa povolaním ako nastavovač CNC strojov 
  • Okamžitá možnosť sa zamestnať vo firme KAMAX Fasteners s.r.o. v Bardejove.

Prečo si vybrať kurz Nastavovač CNC strojov

  • Zákonom schválený rozsah 
  • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v oblasti
  • odborná profesionálna prax na CNC strojoch (52 hodín)

Máte záujem o kurz Nastavovač CNC strojov?