Kurz Montážny pracovník - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kurz Operátor strojárskej výroby – montážny pracovník

Rekvalifikačný kurz
Operátor strojárskej výroby -
montážny pracovník

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda základnú odbornú terminológiu v strojárskom priemysle, pozná montážne stroje a zariadenia používané v strojárskom priemysle. Dokáže vykonávať základné montážne operácie podľa predložených pracovných postupov a technickej dokumentácie. Vie používať vhodné náradie na montáž jednotlivých súčiastok a spojov.

Číslo akreditácie

1291/2018/23/1

Obsah kurzu:

 • Technické kreslenie
 • Technické meranie
 • Technológia
 • Strojníctvo
 • Odborná prax

Podmienky zaradenia do kurzu

 • minimálne základné ukončené vzdelanie

Dĺžka kurzu Operátor strojárskej výroby - montážny pracovník

Dĺžka kurzu je 20 pracovných dní a z toho je 8 pracovných dní odborná mentorovaná prax

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály a ochranné pomôcky počas praxe.

Čo získam absolvovaním kurzu Operátor strojárskej výroby - montážny pracovník

 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
 • Komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon operátora strojárskej výroby
 • Možnosť živiť sa povolaním ako operátor strojárskej výroby – montážny pracovník

Prečo si vybrať kurz Operátor strojárskej výroby - montážny pracovník

 • Zákonom schválený rozsah 
 • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v oblasti
 • odborná profesionálna prax (64 hodín)

Máte záujem o kurz Operátor strojárskej výroby - montážny pracovník?