Kurz opatrovania - ZADARMO cez ÚPSVaR, platný aj v zahraničí

Kurz opatrovania

Kurz opatrovania

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí chcú pracovať ako opatrovatelia v domácom prostredí alebo v zariadeniach sociálnych služieb. Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov k zvládnutiu rôznorodých činností nevyhnutných pre činnosť opatrovania. Účastníci získajú potrebnú prax v domove seniorov.

Certifikát platný aj v zahraničí !

Číslo akreditácie

18530/2018-M_OAK

Podmienky zaradenia do kurzu

  • minimálne stredoškolské ukončené vzdelanie

Dĺžka kurzu opatrovania

Dĺžka kurzu je 28 pracovných dní z toho 9 pracovných dní praxe v zariadeniach sociálnych služieb.

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách. Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží literatúru a písacie potreby. 

Čo získam absolvovaním kurzu opatrovania?

  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR a aj v zahraničí
  • Komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon povolania opatrovateľ/ka
  • Možnosť živiť sa povolaním ako opatrovateľ/ka v rámci EÚ

Prečo si vybrať kurz opatrovania?

  • Zákonom schválený rozsah 
  • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v oblasti opatrovania
  • Odborná prax v zariadeniach sociálnych služieb aj podľa vlastného výberu

Máte záujem o kurz opatrovania?