Kariérové poradenstvo - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kariérové poradenstvo

Využite kariérové poradenstvo a nájdite svoje miesto na pracovnom trhu.

NOVA TRAINING, s.r.o. je členom Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Prostredníctvom svojej agentúry podporovaného zamestnávania aktívne prepája potreby zamestnávateľov, svojich klientov s trhom práce. Aktívne vyhľadáva vhodných kandidátov na požadované pozície hlavne z radov evidovaných uchádzačov o zamestnanie na rôzne prevádzkové profesie. Požadované chýbajúce kompetencie motivovaných uchádzačov zabezpečuje prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu práce jednotlivých úradov práce.

Od roku 2017 sme členom Európskej federácie centier kariérového poradenstva a bilancie kompetencií – FECBOP

V rokoch 2017-2020 Sme boli súčasťou národného projektu: “Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie” – Bilancia kompetencií

  • Cieľom kariérového poradenstva je nielen nájsť najvhodnejšie riešenie na aktuálnu situáciu klienta, ale aj pripraviť ho na využívanie týchto príležitostí a na efektívne riadenie vlastnej kariéry.
  • Kariérové poradenstvo je vzdelávací proces, v ktorom každá aktivita prispieva k rozvoji jednej alebo viacerých zručností pre riadenie vlastnej kariéry.